Về calories, Calories và kcal

1 Calo (Calorie) = 1 kcal = 1000 calo

Nhiều bao bì thực phẩm ở Mỹ hay dùng đơn vị là calories nhưng thực chất đó là cách viết sai của Calories.

Như vậy nếu bạn thấy 1 sản phẩm nào đó xuất xứ từ Mỹ mà để đơn vị calories, ví dụ 400 calories thì đó đồng nghĩa với 400 kcal theo chuẩn châu Âu và quốc tế.

Lý giải cho những cách gọi khác nhau này là như sau: Ban đầu người ta đề ra đơn vị Calorie với định nghĩa là năng lượng cần có để làm nóng 1kg nước ở 1 độ C. Nhưng khi chuyển sang Joule (Jun – 1 đơn vị đo năng lượng khác) thì để thuận tiện người ta đề ra calo với định nghĩa là năng lượng cần có để làm nóng 1g nước ở 1 độ C. Từ đó về sau châu Âu và thế giới thống nhất sử dụng đơn vị calo và kcal để nói về năng lượng mà thực phẩm cung cấp. Trong khi đó người Mỹ vẫn kiên trì sử dụng đơn vị Calorie và 1 số đã viết sai Calories thành calories.