Rơi

Trên đỉnh cao kia bóng một người,
Thờ thẫn đong đưa nửa muốn rời,
Nửa còn lưu luyến.. hay đừng bước?
Lạnh lẽo! sương rơi hay ta rơi?

Giật mình tỉnh lại hóa ra mơ…
Ồ ta vẫn ở với nàng thơ!
Vẫn trôi cùng với trăng và gió,
Nhìn chốn nhân sinh chốn ẫm ơ.

(Tp.HCM – 22/12/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *