Mộng Ảo

Trăng hỡi kiếp này ngươi thương ta,
Tròn trĩnh vài hôm lại cách xa,
Mộng ảo dệt thêu thôi trả lại,
Đời buồn than thở rồi cũng qua.

(Tp.HCM – 23/10/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *