Có Chút

Có chút nắng, chút gió, chút yêu thương,
chút tơ vương và chút tình thầm lặng.
Trở mình rũ bớt nỗi niềm mang nặng,
có hay đâu tôi rũ mất cả tâm hồn.

(Tp.HCM – 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *