Bóng Phôi Phai

Chiều nhuộm hoàng hôn ai đợi ai,
Bóng đời đương trải bóng phôi phai.
Người đi chìm khuất vùng thương nhớ,
Kẻ lại tìm vui một buổi mai.

(Tp.HCM – Chiều 9/4/16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *